สิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อม ก่อนไปต่างประเทศ
การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแต่ละครั้งนั้น เราจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักท่องเที่ยวมือใหม่ที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เราไปดูกันเลยว่า จะมีอะไรที่ต้องเตรียมให้พร้อมบ้าง

1. พาสปอร์ต และ บัตรประจำตัวประชาชน
 1.1 สำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้
    - บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
    - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
    - ค่าธรรมเนียมในการทำ Passport เล่มใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 1.2 กรณีที่ผู้ยื่นขออายุต่ำกว่า 15 ปี
    - สูติบัตรฉบับจริง
    - บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
    - กรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่  เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
    - หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต
    - หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม
 1.3 กรณีที่ผู้ยื่นขออายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
    - บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
    - หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต
    - หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม
วิธีการยื่นทำ Passport
    1. รับบัตรคิว
    2. ยื่นหลักฐาน
    3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้าย และนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
    4. แจ้งความประสงค์ หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์ (จะมีค่าส่ง 40 บาท)
    5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (พร้อมด้วยค่าส่งไปรษณีย์ หากต้องการให้จัดส่ง)
    6. รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มตามวันที่

2. ตํ่วเดินทาง ที่พัก และ ประกันชีวิต
    โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ตั๋วเดินทางเครื่องบินจะขายพร้อมแพ็คเก็จที่พักรายวันและประกันชีวิต อาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่สะดวกและคุ้มกว่า เหมาะสำหรับมือใหม่

3. เงิน
    ปัจจัยสำคัญที่สุดของการเดินทางคือเงิน จำเป็นต้องแลกเงินไว้ใช้จ่าย ซึ่งมี 3 วิธีในการแลกเงิน
    - แลกเงินต้นทาง
    - แลกเงินปลายทาง
    - Travel Card

4. ข้อมูลการท่องเที่ยว
    เราควรศึกษาประเทศปลายทางดีๆก่อนจะเดินทางไปเที่ยว เช่น กฏหมาย, ค่าเงิน, อาหาร, ที่พัก, ระบบขนส่ง และแผนที่เดินทางแบบพกพา ทั้งในรูปแบบกระดาษ หรือ มือถือ GPS

5. Internet
    ในปัจจุบันหลายๆเครือข่ายปล่อยแพ็คเก็จสำหรับใช้สัณญาณ internet ที่ต่างประเทศได้แล้ว ศึกษาและเลือกแพ็คเก็จให้พร้อม

6. ในกรณีที่ต้องการขับรถในต่างประเทศ
    จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่แบบสากลด้วย ซึ่งสามารถเดินเนินการทำได้ที่กรมขนส่งทางบก (ใช้ได้เฉพาะบางประเทศ) โดยสามารถยื่นเอกสารได้ดังนี้
    - สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง)
    - สำเนาประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
    - สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล หรือ ตลอดชีพ (พร้อมฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่หมดอายุ (พร้อมฉบับจริง)
    - รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน) โดยถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
    - สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
    - ค่าธรรมเนียม 505 บาท

** แต่สำหรับบางประเทศจำเป็นต้องทำ วีซ่า ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ** ดังตัวอย่างรูปด้านล่าง
visa

                   ขอบคุณภาพจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่งถ้าหากคุณยังไม่รู้จะเที่ยวไหนดี หรือ จองทัวร์ราคาถูก สามารถปรึกษาเราได้ทาง
โบโรบู  https://line.me/R/ti/p/%40flyingtour01 หรือ @flyingtour01
โบโรบูดูร์  https://www.facebook.com/Flyingtour01